Spółdzielnia Socjalna ,, Okno na świat”

Spółdzielnia Socjalna ,, Okno na świat”

Spółdzielnia Socjalna ,, Okno na świat” powstała 12 lutego 2014 roku. Została założona przez Fundację KTO Kultura-Troska-Otwartość oraz Gminę Słopnice. Celem powołania spółdzielni była potrzeba stworzenia na terenie Słopnic miejsc pracy, w szczególności dla kobiet oraz aktywizacja zawodowa. Spółdzielnia socjalna jest najpopularniejszą formą przedsiębiorstwa społecznego, ponieważ łączy cele gospodarcze oraz społeczne. Działa w oparciu o ustawę o spółdzielniach socjalnych oraz ustawę prawo spółdzielcze. Spółdzielnia ma charakter wielobranżowy, w pierwszej kolejności rozwijane są usługi z obszaru opieki nad dziećmi do lat 3, usługi filmowe oraz opieka nad osobami starszymi. Na utworzenie spółdzielni i zakup…continue reading →